Despre divizie

DIVIZIA CIVICĂ VOLUNTARĂ DE EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

               Divizia Civică Voluntară de Educație și Instruire pentru Situații de Urgență (D.C.V.E.I.S.U.) reprezintă structura specializată a Asociației „Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” organizată în scopul apărării vieții, avutului public și/sau privat împotriva calamităților naturale, incendiilor sau altor situații de urgență, informarea și instruirea populației privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva  incendiilor, intervenția, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență, formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale a personalului propriu pentru intervenții în situații de urgență.