Despre asociatie

 

DESPRE ASOCIAȚIA

FOISORUL DE FOC=VOLUNTARIAT ȘI PARTENERIAT PENTRU VIAȚĂ”

Asociația „Foișorul de Foc – Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” funcționează în baza certificatului de înscriere a persoanei juridice nr. 137 din 29.09.2011 eliberat de Judecătoria Sectorului 2 la 05.10.2011.

Misiuni generale:

– promovarea activității de voluntariat în situații de urgență în rândurile populației și atragerea unui număr cât mai mare de membri;

– crearea unui sistem integrat de răspuns la situațiile de urgență prin organizarea din timp a comunităților locale din zonele de risc pentru gestionarea situațiilor de urgență;

– sprijinirea autorităților publice locale și centrale prin susținerea de cursuri de pregătire a personalului implicat în activități de prevenire a situațiilor de urgență precum personalul de conducere din administrația publică locală, a membrilor comitetului local, a personalului centrului operativ, celulelor de urgență, a inspectorilor și personalului de specialitate cu atribuții în domeniul protecției civile, precum și personalul care încadrează serviciile de urgență voluntare și private;

– pregătirea salariaților și a populației neîncadrate în muncă;

– pregătirea elevilor și studenților;

– informarea populației, pregătirea acesteia, precum și formarea unui comportament preventiv în situații de urgență;

– salvarea de vieți omenești prin intervenție operativă și profesionistă în caz de situații de urgență;

– diminuarea impactului factorilor distructivi prin asigurarea unui management adecvat de înștiințare, alarmare și la nevoie, evacuare a populației din zonele de risc;

– creșterea capacității de oferire a serviciilor în situații de urgență pentru populație urmare a stabilirii de activități și acțiuni concrete în cadrul unor parteneriate încheiate cu organisme de drept public sau privat, ce acționează la nivel național sau internațional.

– organizarea de dezbateri publice și inițierea de propuneri legislative, în domeniul situațiilor de urgență;

– implementarea de proiecte pentru reducerea riscurilor de dezastre în comunități aflate în situații de risc;

– atragerea de resurse financiare și materiale în scopul realizării obiectivelor asociației;

– acordarea de suport moral si psiho-social acordat familiilor/ comunităților afectate, respectiv sprijinirea materială a acelor familii afectate de către calamități.