Sponsorizari

 
     Suntem deosebit de onorați să vă facem cunoscută Asociația „Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”, organizație neguvernamentală și nonprofit de utilitate publică care are ca scop și obiectiv principal recrutarea de voluntari, constituirea structurilor acționale de tip „gardă civică voluntară” și instruirea acestora în vederea intervenției în folosul cetățenilor și al comunității locale în situații de urgență generate de dezastre naturale sau tehnologice, alături de și sub coordonarea instituțiilor specializate ale statului.

      Obiectivul imediat este înzestrarea cu echipament de protecție specific  precum și cu unelte și echipament de intervenție.

     Pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de activarea unor surse de finanțare, care prin mijloacele prevăzute de legislația în vigoare (donații, sponsorizări, etc.) să asigure resursele financiare sau materiale (în produse/natură) necesare dotării gărzilor civice voluntare.

      Din această perspectivă vă adresăm invitația participării la un astfel de proiect, care conferă comunității locale  șanse sporite în capacitatea de răspuns la situații de urgență prin intervenția Diviziei Civice Voluntare alături de structurile profesioniste în domeniu.

20 %

pentru

Asociația ”Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”

 

      Dacă doriți  aveți posibilitatea de a direcționa până la 20% din impozitul pe profit datorat pentru sprijinirea activității Asociației ”Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” – Organizație nonprofit de utilitate publică, ce activează în folos obștesc pentru situații de urgență.

      Obiectivul acestei campanii este de a asigura resursele financiare necesare dotării și echipării gărzilor civice voluntare ce vor acționa în sprijinul forțelor specializate ale statului în situații de dezastre și calamități (situații de urgență),

Sumele donate se scad direct din impozitul pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • sunt in limita a 0,3 ‰ din cifra de afaceri
  • nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Aceasta înseamnă că sponsorizarea din impozitul pe venit se va putea face in limita maxima a sumei celei mai mici rezultata in urma aplicarii  celor  doua conditii.

Suntem recunoscatori tuturor sponsorilor nostri, care vor fi incluși în raportul anual de activitate al Asociației ”Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”.

Donațiile oferite de sponsori vor fi utilizate în exclusivitate în scopul pentru care au fost făcute, în concordanță cu activitatea specifică a Asociației ”Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” .

Pentru informații și alte detalii privind contractele de sponsorizare, nu ezitați să ne contactați:

Date de contact:

Asociația ”Foișorul de Foc = Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”

Divizia Civică Voluntară de Educație și Instruire pentru Situații de Urgență

Sos. PANTELIMON, nr. 301, Sector 2 BUCUREȘTI
Tel. 031 413 62 01
Email: foisorudf@yahoo.com;

Legislație

Sponsorii Asociației ”Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”, vor beneficia, pentru suma sponsorizată, de facilitățile prevăzute în Codul Fiscal al României, Titlul II, Capitolul II, Art.21, alin.4, lit. p.
„TITLUL II : Impozitul pe profit. CAPITOLUL 2: Calculul profitului impozabil.
Art. 21 : Cheltuieli
(4) p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. este in limita a 0,3 % din cifra de afaceri;

2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat”

Datele pentru incheierea Contractului de sponsorizare:

Denumire entitate: Asociația ”Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” organizație nonprofit de utilitate publică.

Adresa: BUCUREȘTI,  Str. Matei Voievod nr. 86, Sectorul 2
Cod de identificare fiscala: 29223647
Cont bancar (IBAN): RO82BRDE426SV47207204260

model_contract_de_sponsorizare