Voluntari

CUM  POT DEVENI VOLUNTAR  ÎN GARDA CIVICĂ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

1.     Mă informez despre:

  • Activitatea de voluntariat în general și în domeniul situațiilor de urgență , în special (Legea nr.78/2014- legea voluntariatului, Legea nr.363/2002 și OG nr.88, privind serviciile publice voluntare pentru situatii de urgență, Legea 246 /2005 și OG nr.26/200, cu privire la asociații și fundații, HG nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile voluntare de uergență);
  • Locul, rolul și activitatea  Asociației  “Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” precum și ale Diviziei Civice Voluntare de Educație și Instruire pentru Situații de Urgență(vezi datele de contact);

2.     Completez cererea de înscriere ca voluntar și o depun la sediul Asociației „ Foișorul de Foc = Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” sau la sediul Garzii Civice din sectorul de domiciliu , însoțită de următoarele documente:

  • Copie de pe C.I./B.I.;
  • Copie de pe actele de studii/ formare profesională;
  • Adeverință de la medicul de familie , cu mențiunea „ apt de efort în structurile civice voluntare”.            

 

3.     După aprobarea cererii semnez contractul de voluntar ;

 

4.     Mă prezint la locul precizat pentru luare în evidență si încep activitatea ca voluntar in situații de urgență.